ENVICON Water - dialog o rozwoju branży

Z Magdaleną Dutką, prezes Abrys, na temat Kongresu ENVICON Water, rozmawia Magdalena Bielak

Pani Prezes, w tym roku Kongres odłączył się od branżowych targów wod-kan w Bydgoszczy i odbędzie się w innym miejscu i terminie.

Kiedy tworzyliśmy Kongres ENVICON Water wydawało nam się, że połączenie obu tych wydarzeń jest dobrym pomysłem. Jednak praktyka tego nie potwierdziła, ponieważ okazało się, że trudno w pełni uczestniczyć w kongresie będąc na targach, które kierują się swoimi prawami, a nawet mają swoje wydarzenia. Mieliśmy liczne sygnały od uczestników świadczące o tym, że są oni rozdarci nie mogąc pogodzić swojego udziału w ciekawych sesjach, a jednocześnie korzystać z tego, co dzieje się na targach. Dlatego wspólnie z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, która jest współorganizatorem Kongresu, postanowiliśmy zorganizować to wydarzenie poza targami. Najlepszym miejscem pod względem dostępności ważnych przedstawicieli sektora oraz dla uczestników wydała się Warszawa. Po ubiegłorocznym Kongresie ENVICON Environment, który także po raz pierwszy odbył się w Warszawie, mamy bardzo pozytywne doświadczenia ze stolicą. Termin czerwcowy jest podyktowany kalendarzem innych imprez branżowych.

Na co chcecie Państwo położyć szczególny nacisk w tym roku?

Ogromnie zależy nam, aby w tym roku, jeszcze bardziej niż w poprzednich latach Kongres stał się prawdziwym miejscem dialogu. Ten fakt podkreśla także hasło tegorocznego ENVICON Water „Dialog pomiędzy Partnerami”. Branża w obliczu różnych wyzwań zdecydowanie potrzebuje takiego miejsca wymiany opinii jak nigdy dotąd. Kongres jest jednym z nielicznych wydarzeń, kiedy w jednym miejscu mogą spotkać się przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan, biznesu, świata nauki i politycy. Naszym celem jest dialog pomiędzy administracją, samorządem i branżą. W trosce o ten dialog zadbaliśmy o możliwie szeroką reprezentację Rady Programowej Kongresu, w skład której weszli: przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz reprezentującej branżę Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Mamy nadzieję, że podczas tych dwóch dni merytorycznych prezentacji i dyskusji wybrzmi niejedna myśl, która przybliży nas do rozwiązania ważnych kwestii w gospodarce wodnej.

Czytaj cały wywiad: 

https://portalkomunalny.pl/tech-kom/envicon-water-dialog-o-rozwoju-branzy/