Przejdź do strony: Gala
Przejdź do strony: Konkursy
Przejdź do strony: Kapituła konkursu
Przejdź do strony: Laureaci 2018
Przejdź do strony: Laureaci 2017

Janusz Dulik

Prezes Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
Kanalizacji w Piekarach Śląskich
 

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji w Piekarach Śląskich

 

w kategorii do 30 tys. mieszkańców 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Połańcu 

w kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. Stargard Szczeciński

w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. Szczecin

 

 

 

 
  
 

 Za całokształt pracy na rzecz branży wodociągowo-kanalizacyjnej:

Roman Wiertelak

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu  

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu 

Przejdź do strony: Gala foto 2019
Przejdź do strony: Gala foto 2018