Przejdź do strony: Kongres
Przejdź do strony: Rejestracja

Program

DZIEŃ 1/WTOREK/ 5 czerwca 2018

11:10
Uroczyste otwarcie Kongresu

I SESJA POLSKA POLITYKA WODNA

Prowadząca sesję: Magdalena Pochwalska, Sosnowieckie Wodociągi S.A.

11:15
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a branża wodno-kanalizacyjnej
Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej **
11:30
Finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **
11:45
Potencjał rozwojowy, ograniczenia i potrzeby inwestycyjne branży wodno-ściekowej
Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
12:00
Uwarunkowania organizacyjno-prawne, dylematy branży wod-kan związane z wdrożeniem nowych rozwiązań gospodarowania wodami
Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
12:15
Odzyskiwanie kosztów i przystępność cenowa w sektorze wodnym. Sprzeczności i potencjalne rozwiązania
Karoly Kovacs, WAREG, Węgry
12:30
Gospodarka wodna w świetle polityk i regulacji prawnych UE
Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego
12:45
PANEL DYSKUSYJNY: Rozdrobnienie i koncentracja branży. Problemy i ograniczenia prawne
Moderator: Magdalena Pochwalska, Sosnowieckie Wodociągi S.A.
13:45
LUNCH

II SESJA (Sesja równoległa z III sesją)

Współpraca: "Nauka - Przedsiębiorstwa wod-kan - Samorząd" - niewykorzystany potencjał?

Prowadzący sesję: Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

15:00 
Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej – wizje i kierunki rozwoju
dr hab. inż. 
Monika Żubrowska-Sudoł, Politechnika Warszawska
15:15
Współpraca nauki i biznesu to potencjał rozwojowy, który wszystkim się opłaca 
Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska
15:30
Potencjał naukowy branży wod-kan w świetle zgłaszanych projektów b+r i szanse jego wykorzystania 
15:45
Ekoinnowacje w branży wod-kan  motorem jej rozwoju i fundamentem budowy smart city
Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
Jaki jest potencjał naukowy branży?
16:00
PANEL DYSKUSYJNY:

Przyszłość branży wod-kan – usprawniać czy rewolucjonizować?

Czy jesteśmy- branża wod-kan w obiegu zamkniętym – nowe możliwości rozwoju,

Biogospodarka, biotechnologie – kierunki poszukiwań nowych rozwiązań, wizje rozwojowe;

Czy stać branże na projekty strategiczne? Czy potrafimy zainicjować projekty flagowe i jak je tworzyć? Które  projekty są rozwojowe dla branży?

Możliwości dofinansowania projektów rozwojowych? Perspektywa po roku 2020.


Moderator: Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
17:00
Zakończenie sesji

III SESJA OSADY (Sesja równoległa z II sesją)

Stan obecny i perspektywy rozwoju gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi Prowadzący sesję: dr hab. inż Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

15:00
Aktualne wyzwania dla krajowej gospodarki osadami ściekowymi
prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarzadzania w Warszawie, Politechnika Warszawska
15:15
Nowe przepisy w Niemczech dotyczące oczyszczania osadów ściekowych, w tym usuwania fosforu
Wolfgang Podewils, R&D Water
15:30
Od odpadu do produktu handlowego, ekologiczna instalacja do produkcji kruszywa lekkiego GRANSIL
Przedstawiciel NTI
15:40
Dokąd powinna zmierzać krajowa gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w perspektywie 2030
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
15:55

Ramy prawne gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi –
GOZ ante portas

dr Jędrzej Bujny, SMM Legal

16:10
PANEL DYSKUSYJNY: Wykorzystanie osadów. Problem czy szansa?
Moderator:dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
17:10
Zakończenie sesji
19:30
Gala Kongresu ENVICON Water
W programie Gali:
• Rozstrzygnięcie prestiżowych konkursów organizowanych przez miesięcznik Wodociągi –Kanalizacja oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”
• Energetyzujący koncert Janusza Radka
• Wyśmienity Bankiet

DZIEŃ 2/ŚRODA/ 6 CZERWCA 2018

9:00
Poczęstunek i otwarcie drugiego dnia obrad

IV SESJA TARYFY

Prowadzący sesję: Jędrzej Jerzmanowski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy Sp.K. 

10:00
Regulacja gospodarcza i system wodny: przykłady i sugestie na podstawie doświadczenia WAREG
Alberto Biancardi, WAREG
10:15
Bułgaria - 10 lat doświadczenia w zakresie regulacji wody i urządzeń sanitarnych
Ivaylo Kastchiev, Bułgarska Komisja ds. Energii i Wody
10:30
Regulacje i zmiany w Polsce
Roman Strzelczyk, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
10:45
Proces weryfikacji taryf za zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków
Roman Wiertelak, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" 
11:00
Zmiany w procedurze kalkulacji. Wyniki i podsumowanie z roku 2017 i 2018
Marcin Błędzki, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
11:15
PANEL DYSKUSYJNY: Wpływ zmiany regulatora na przedsiębiorstwa wod-kan
Moderator: Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy Sp.K.
12:15
LUNCH

V SESJA ZARZĄDZANIE I WIZERUNEK FIRMY WOD-KAN

Prowadząca sesję: Kalina Olejniczak

13:20
Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy komunalnej. Jak promować, czy promować i w jaki sposób
13:35
Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy komunalnej oraz przykłady działań Katowckich Wodociągów 
Agnieszka Jaszkaniec, Katowickie Wodociągi S.A. 
14:10
Przykład działań średniego przedsiębiorstwa
Małgorzata Cygnarowicz, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. 
14:25
Ekogadżet - kolejny odpad czy wartościowe narzędzie edukacji
Magdalena Bielak, ABRYS Sp. z o.o.
14:40
Zarządzanie zintegrowane - jak połączyć twarde z miękkim? Strategie zarządzania inspirowane ideą turkusowych organizacji. 
Krzysztof Kasperuk, Panheri 
15.10
Wystąpienie partnera Kongresu
UNISOFT
15.15
Strategia pomostem pomiędzy spółką a organami nadzoru
Witold Sumisławski
16:20
PANEL DYSKUSYJNY: Czy dobry wizerunek się opłaca?
Moderator: Kalina Olejniczak
17:20
Zakończenie sesji i Kongresu
* Organizator zastrzega, że program może ulec zmianie
** Wystąpienie niepotwierdzone

 

Przejdź do strony: Prelegenci
Przejdź do strony: Partnerzy i Patroni
Przejdź do strony: Współpraca z partnerami
Przejdź do strony: Do wydarzenia pozostało
Przejdź do strony: Galeria 2017
Przejdź do strony: Galeria 2016