Program

 

 

Pobierz program: program_envicon_water_2019.pdf

DZIEŃ 1/ PONIEDZIAŁEK/ 17 czerwca 2019, Warszawa

Hotel Airport Okęcie

 

1 SESJA / Polska Polityka Wodna

Prowadzenie sesji: Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”

10:00
Uroczyste otwarcie Kongresu

10:15

Wyzwania w gospodarce wodnej w Polsce

Anna Moskwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10:30
Postępowanie z komunalnymi osadami ściekowymi
Sławomir Mazurek, Ministerstwo Środowiska

10:45
18 miesięcy doświadczeń współpracy z sektorem

Przemysław Daca, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

11:00 
Perspektywy finansowania w nowym rozdaniu funduszy 2021-2027
Marek Ryszka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:15
Nowe możliwości współpracy i wsparcia dla branży 
Paweł Ciećko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

11:30

Uwarunkowania organizacyjno-prawne, dylematy branży wod-kan związane z wdrożeniem nowych rozwiązań gospodarowania wodami

Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

11:45

Potencjał rozwojowy, ograniczenia i potrzeby inwestycyjne branży wodno-ściekowej 
z perspektywy przedsiębiorstw wod-kan    

Renata Tomusiak, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Warszawa

12:00
PRZERWA KAWOWA

12:30

PANEL DYSKUSYJNY: Dialog pomiędzy partnerami w branży wod-kan. Potrzeby inwestycyjne 
i niezbędne zmiany

Moderator: Piotr Talaga, redaktor prowadzący miesięcznik „Przegląd Komunalny”

Paneliści:

Anna Moskwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Sławomir Mazurek, Ministerstwo Środowiska

Joanna Kopczyńska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ewa Kamieńska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Renata Tomusiak, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Warszawa

 

2 SESJA / Projekt dyrektywy w sprawie jakości wody do picia – wyzwania dla branży

#mikroplastiki #zanieczyszczenia chemiczne #ROP

Prowadzenie sesji: dr Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa

13:40 

Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia - aktualne działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13:55

Branża wod.-kan. wobec problemu nowych zanieczyszczeń. Jak sprostać dyrektywie o jakości wody do picia

dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawicielka Polski w federacji EUREAU

14:10

Wpływ zanieczyszczeń chemicznych wody na zdrowie oraz dostępne metody badań

dr hab. inż. Katarzyna Styszko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

14:25

LUNCH

 15:15

Mikroplastik w wodach Bałtyku – projekt FanpLESStic-sea - jak Gdańsk będzie walczył z mikroplastikiem 

Małgorzata Drewnowska, Gdańskie Wody

15:30

System ZSI - wsparcie obsługi procesów przedsiębiorstwa wod.-kan.

Wojciech Gębski, UNISOFT

15:45
Implementacja ROP w sektorze wod.-kan. – wyzwania i ograniczenia prawne

dr Jędrzej Bujny, SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. K

16:00

Ograniczenia techniczne i możliwe rozwiązania związane z implementacją ROP
dr Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa

16:15

PANEL DYSKUSYJNY

Wyzwania związane z wprowadzeniem nowej dyrektywy w sprawie jakości wody do picia

Moderator: dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawicielka Polski w federacji EUREAU

Paneliści:

dr Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa

dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Janusz Dawidziak, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody

dr hab. inż. Katarzyna Styszko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

17:15
Zakończenie sesji i podsumowanie 

19:30

Gala Kongresu w Teatrze Capitol

Strefa inspiracji edukacji ekologicznej

Działania edukacyjne i CSR w branży wod.-kan.

Prowadzenie sesji: Małgorzata Masłowska-Bandosz, Dział Edukacji Ekologicznej, Abrys

13:40 

Działania edukacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Joanna Sasal, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

13:55

Od oczyszczania do uzdatniania – pomysły na edukację ekologiczną

Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys 

14:10

Działania CSR na przykładzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi

Miłosz Wika, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi

14:25 
LUNCH

15:15

Działania CSR w branży komunalnej

Wystąpienie partnera

15:30

Działania edukacyjne na przykładzie działań RPWiK w Chrzanowie

Tadeusz Arkit,  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie

15:45

Panel dyskusyjny: Co ogranicza rozwój edukacji ekologicznej w branży wod.-kan. i jakie są sposoby na prowadzenie efektywnych działań edukacyjnych

Współpraca samorządu i przedsiębiorstwa wod.-kan.

Moderator: Małgorzata Masłowska-Bandosz, Dział Edukacji Ekologicznej, Abrys

Paneliści:

Joanna Sasal, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Tadeusz Arkit,  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie

Miłosz Wika, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi

16:45 
Zakończenie sesji 

19:30 
Uroczysta Gala Kongresu w Teatrze Capitol

 

 

 

 

DZIEŃ 2/ WTOREK/ 18 czerwca 2019, 

Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24, 02-148 Warszawa

 

3 SESJA / Gospodarka wodna, zmiany klimatu i wpływ człowieka

#MiastoGąbka #retencja #wodyopadowe #zmianyklimatu #susza #powódź

 

10:00
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) a zakres finansowania z UE w perspektywie finansowej 2021-2028 na przedsięwzięcia dotyczące adaptacji do zmian klimatu w sektorze środowiska
Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

10:15
Ochrona przeciwpowodziowa
Grzegorz Szymoniuk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

10:30
Stop suszy - plan przeciwdziałania skutkom suszy
Wojciech Skowyrski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

10:45
Założenia Programu rozwoju retencji oraz stan prac nad rozporządzeniem KE ws. ponownego wykorzystania wody
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

11:00

Orzecznictwo dotyczące opłat w Prawie Wodnym

Daniel Chojnacki, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

11:15
Przerwa na kawę

11:45
Możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej

Ryszard Gliwiński, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

12:00

Finansowanie inwestycji w branży wodno-kanalizacyjnej
Andrzej Kruk, Saur Polska

12:15

Zielonogórskie plany zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Łukasz Wieliczko, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

12:30
PANEL DYSKUSYJNY: Czy branża jest gotowa przyjąć nowe rozporządzenie dotyczące ponownego wykorzystania wody? Czy zaproponowany sposób wykorzystania ścieków jest powszechny i czy nowa regulacja będzie miała zastosowanie w rolnictwie?

Moderator: Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

Paneliści:
Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP
Anna Klisowska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Paweł Rusiecki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Łukasz Wieliczko, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Polski Instytut Badawczy 

13:15
Przerwa na kawę

4 SESJA / Co dalej z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Prowadzenie sesji: Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

 

13:30
Planowane zmiany w zakresie zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
Sylwia Taszarek, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13:45
Stanowisko Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" w sprawie nowej ustawy
Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

14.00
Prezentacja najważniejszych (od strony prawnej) obszarów problemowych z punktu widzenia praktyki działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmonowski i Wspólnicy

14:15
PANEL DYSKUSYJNY: Kierunek zmian w zakresie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Moderator: Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmonowski i Wspólnicy
Paneliści:
Sylwia Taszarek, Ministerstwo Gospodarki, Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Paweł Rusiecki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Maciej Kiełbus, Przedstawiciel Związku Miast Polskich

15:10 Lunch
 

5 SESJA / Sesja innowacje i inspiracje managerskie

Prowadzenie sesji: Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach

16:00

Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków podstawą zarządzania przedsiębiorstwem wod.-kan. przyszłości

Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach

16:20

Każde pokolenie ma swój czas

Józef Natonek, Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.

16:40

Elementy turkusowego zarządzania oraz motywowanie pracowników różnych szczebli

Piotr Trojanowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie

17:00

Zakończenie sesji i Kongresu

* Organizator zastrzega, że program może ulec zmianie
** Wystąpienie niepotwierdzone

Pobierz program: program_envicon_water_2019.pdf