Rejestracja

Zapraszamy do zarejestrowania się.

Informacje organizacyjne

Termin kongresu: 16-17 maja 2017 r.
Miejsce kongresu: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, Bydgoszcz, ul. Gdańska 187, www.bctw.pl

Recepcja kongresu będzie czynna od godz. 9:00 dnia 16.05.2017 r. do zakończenia Kongresu, 
BCTW I piętro.

 

 • Warunkiem zgłoszenia udziału jest elektroniczna rejestracja on-line 

  rejestracja on-line 

  lub przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu
  na numer fax: +48 61 655 81 01
  lub na adres e-mail:  b.fengier@abrys.pl

  Pobierz kartę zgłoszenia
 • O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem. 
 • Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub e-mailem do dnia 08.05.2017 r. UWAGA: Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w Kongresie. 
 • Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
 • Warunki organizacyjne określone w zaproszeniu nie mają zastosowania dla kart zgłoszeń przesyłanych po terminie 08.05.2017 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem.
Przejdź do strony: Warunki uczestnictwa